ATATÜRK KÖŞESİ

Eğitimdir ki, bir milleti ya özgür, ya bağımsız, şanlı, yüksek bir topluluk halinde yaşatır; 

ya da esaret ve sefalete terk eder.

GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK

ATATÜRK'ÜN HAYAT KRONOLOJİSİ

1881
Mustafa`nın Selanik`te doğuşu
1893
Mustafa`nın Selanik Askeri Rüştiyesi`ne yazılması,
1896
Askeri Rüştüye`de Mustafa adlı öğretmeninin kendisine Kemal adını verdiği Mustafa Kemal,
Manastır Askeri İdadisi (Lisesi)`ne geçti.
13 Mart 1899
Mustafa Kemal, İstanbul`da Harbiye (Harp Okulu) piyade sınıfına girdi.
10 Şubat 1902
Mustafa Kemal`in Harp Okulu`nu teğmen rütbesiyle bitirerek Harp Akademisi`ne geçmesi
11 Ocak 1905
Mustafa Kemal`in Kurmay Yüzbaşı olarak Harp Akademisi`nden mezun olması ve merkezi
Şam`da bulunan Beşinci Ordu emrine verilmesi
Ekim 1905
Mustafa Kemal`in bazı arkadaşlarıyla birlikte Şam`da gizli “Vatan ve Hürriyet Cemiyeti”ni
kurması
20 Haziran 1907
Mustafa Kemal`in rütbesinin Kolağasılığına (kıdemli yüzbaşı) yükseltilmesi
13 Ekim 1907
Mustafa Kemal`in Selanik`te III. Ordu`ya atanması
15-16 Nisan 1909
Mustafa Kemal`in 31 Mart (13 Nisan) ayaklanması üzerine Hareket Ordusu`nun kurmay
başkanı olarak İstanbul`a hareket etmesi
6 Eylül 1909
Mustafa Kemal`in Selanik`te III. Ordu Piyade Subay Talimgâhı Komutanı olması (aynı yıl içinde
Kolağası rütbesiyle 38. Piyade Alayı komutanı olmuştur.)

Mayıs 1910
Mustafa Kemal`in Mahmut Şevket Paşa`nın kurmay başkanı olarak Arnavutluk harekâtlarında
bulunması
17-21 Eylül 1910
Fransa`da yapılan manevralara (Picardie) Türk Ordusu temsilcisi olarak katılması.
13 Eylül 1911
Mustafa Kemal`in İstanbul`a Genelkurmay`a nakledilmesi
27 Kasım 1911
Mustafa Kemal`in Binbaşılığa yükseltilmesi
22 Aralık 1911
Mustafa Kemal`in İtalyan – Osmanlı Trablus savaşında Tobruz Taarruzunu başarıyla idare
etmesi
25 Kasım 1912
Mustafa Kemal`in Bahrısefid Boğazı (Çanakkale) Kuvâ-yı Mürettebesi Harekât Şubesi
Müdürlüğü`ne atanması
27 Ekim 1913
Mustafa Kemal`in Sofya Ataşemiliteri olması
1 Mart 1914
Mustafa Kemal`in Yarbaylığa yükselmesi
2 Şubat 1915
Mustafa Kemal`in Tekirdağ`da 19. Tümeni kurmaya başlaması (25 Şubat 1915`te tümen
kuruluşunu tamamlayarak Maydos`a gelmiştir.)
25 Nisan 1915
İtilaf Devletlerinin Arıburnu`na asker çıkarmaları üzerine Mustafa Kemal`in tümeniyle
düşmanı önleyerek durdurması.
1 Haziran 1915
Mustafa Kemal`in Albaylığa yükselmesi
8-9 Ağustos 1915
Mustafa Kemal`in Anafartalar Grubu Komutanlığı`na atanması

10 Ağustos 1915
Mustafa Kemal`in bizzat idare ettiği taarruzla Anafartalar cephesinde düşmanı geri atması
17 Ağustos 1915
Mustafa Kemal`in Kireçtepe`de zafer kazanması
21 Ağustos 1915
Mustafa Kemal`in II. Anafartalar Zaferini kazanması
1 Nisan 1916
Mustafa Kemal`in Tümgeneralliğe yükseltilmesi
7-8 Ağustos 1916
Mustafa Kemal`in Bitlis ve Muş`u düşman elinden kurtarması
7 Mart 1917
Mustafa Kemal`in Diyarbakır`daki II. Ordu Komutan Vekilliğine atanması
16 Mart 1917
Mustafa Kemal`in Diyarbakır`daki II. Ordu Komutanlığı`na asil olarak atanması
5 Temmuz 1917
Mustafa Kemal`in Halep`teki VII. Ordu Komutanlığı`na atanması
20 Eylül 1917
Mustafa Kemal`in VII. Ordu Komutanı sıfatıyla memleketin ve ordunun durumunu açıklayan
tarihi raporunu göndermesi
15 Ekim 1917
Mustafa Kemal`in VII. Ordu Komutanlığı`ndan ayrılarak İstanbul`a dönmesi
15 Aralık 1917
Mustafa Kemal`in Veliaht Vahdettin ile Almanya`ya gitmesi
16 Aralık 1917
Mustafa Kemal`e “Birinci Rütbeden Kılıçlı Mecidi Nişanı” verilmesi
4 Ocak 1918
Almanya gezisinden dönmesi
7 Ağustos 1918

Mustafa Kemal`in Filistin`de bulunan VII. Ordu Komutanlığı`na ikinci defa tayin edilmesi
26 Ekim 1918
Mustafa Kemal`in komuta ettiği VII. Ordu Birliklerinin düşman taarruzunu Halep`in kuzeyinde
bugünkü sınırlarımız üzerinde durdurması
31 Ekim 1918
Mustafa Kemal`in Yıldırım Orduları Grubu Komutanı olması
13 Kasım 1918
Mustafa Kemal`in Yıldırım Orduları Grubu Komutanlığı`nın lağvı üzerine İstanbul`a gitmesi
30 Nisan 1919
Mustafa Kemal`in IX. Ordu Müfettişi olması
16 Mayıs 1919
Mustafa Kemal`in Samsun`a gitmek üzere Bandırma Vapuru ile İstanbul`dan ayrılması
19 Mayıs 1919
Mustafa Kemal`in Samsun`a çıkması
21-22 Mayıs 1919
Mustafa Kemal`in Amasya`dan yolladığı genelgeyle, Milli Kuvvetleri bir gaye ve bir teşkilat
çerçevesinde toplamak amacıyla Sivas Kongresi`ni toplanmaya çağırması
26 Haziran 1919
Amasya`dan Sivas`a hareketi
3 Temmuz 1919
Mustafa Kemal`in Erzurum`a ilk gelişi
8-9 Temmuz 1919
Mustafa Kemal`in resmi görevinden ve askerlikten çekilmesi
23 Temmuz 1919
Erzurum Kongresi`nin toplanması ve Mustafa Kemal`in Erzurum Kongresi`ne başkan seçilmesi
4 Eylül 1919
Sivas Kongresi`nin toplanması ve Mustafa Kemal`in Sivas Kongresi`ne başkan seçilmesi
11 Eylül 1919

Mustafa Kemal`in Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti Heyet-i Temsiliyesi
Başkanlığına seçilmesi
20-22 Ekim 1919
Mustafa Kemal`in İstanbul`dan gelen Bahriye Nâzırı (Bakan) Salih Paşa ile Amasya`da
görüşmesi ve Amasya bildirgesinin imzalanması
7 Kasım 1919
Mustafa Kemal`in İstanbul`da toplanması kararlaştırılan Osmanlı Meclisi için Erzurum`dan
Milletvekili seçilmesi (Büyük Millet Meclisi`nin birinci dönemi için yapılan seçimde ve ondan
sonraki seçimlerde Ankara`dan Milletvekili seçilmiştir.)
27 Aralık 1919
Mustafa Kemal`in Heyet-i Temsiliye üyeleriyle birlikte Ankara`ya gelmesi
16 Mart 1920
İstanbul`un İtilaf Devletleri tarafından işgali üzerine Mustafa Kemal`in durumu bütün
devletler ve Millet Meclisleri nezdinde protesto etmesi ve Ankara`da yeni bir Millet Meclisi
girişiminde bulunması
23 Nisan 1920
Mustafa Kemal`in Ankara`da Türkiye Büyük Millet Meclisi`ni açması
24 Nisan 1920
T.B.M.M.`nin Mustafa Kemal`i başkanlığa seçmesi
11 Mayıs 1920
Mustafa Kemal`in İstanbul Hükümetince ölüm cezasına çarptırılması (Bu karar 24 Mayıs
1920`de Padişah tarafından onaylanmıştır)
13 Eylül 1920
Mustafa Kemal tarafından “Halkçılık ” programının Büyük Millet Meclisine sunuluşu
5 Aralık 1920
Mustafa Kemal`in İstanbul`dan gelen Osmanlı delegeleri Ahmet İzzet ve Salih Paşa`larla
Bilecik İstasyonunda görüşmesi
10 Mayıs 1921
Mustafa Kemal tarafından Büyük Millet Meclisi`nde Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk
Grubu`nun kurulması ve kendisinin Grup Başkanlığı`na seçilmesi

13 Haziran 1921
Mustafa Kemal`in Fransız temsilcisi F. Bouillon ile Ankara`da görüşmesi
5 Ağustos 1921
Büyük Millet Meclisi tarafından Mustafa Kemal`e Başkomutanlık görevinin verilmesi
23 Ağustos 1921
Mustafa Kemal`in 22 gün 22 gece süren Sakarya Meydan Savaşı`nı yönetmeye başlaması
13 Eylül 1921
Mustafa Kemal`in Sakarya Zaferi`ni kazanması
19 Eylül 1921
Mustafa Kemal`e Büyük Millet Meclisi tarafından Mareşallik rütbesinin ve Gazi unvanının
verilmesi
26 Ağustos 1922
Gazi Mustafa Kemal`in Kocatepe`den Büyük Taarruzu idareye başlaması
30 Ağustos 1922 Gazi Mustafa Kemal`in Dumlupınar`da Başkomutan Meydan Savaşı`nı
kazanması
10 Eylül 1922
Gazi Mustafa Kemal`in İzmir`e girişi
1 Kasım 1922
Gazi Mustafa Kemal`in teklifi üzerine Büyük Millet Meclisi`nin saltanatı kaldırılmasına karar
verişi
14 Ocak 1923
Gazi Mustafa Kemal`in annesi Zübeyde Hanım`ın İzmir`de ölümü
29 Ocak 1923
Gazi Mustafa Kemal`in İzmir`de Lâtife (Uşaklıgil) Hanım`la evlenmesi (5 Ağustos 1925`te
ayrılmışlardır)
17 Şubat 1923 Gazi Mustafa Kemal`in İzmir`de ilk Türkiye İktisat Kongresi`ni açması
13 Ağustos 1923
Gazi Mustafa Kemal`in ikinci kez Büyük Millet Meclisi Başkanlığı`na seçilmesi

11 Eylül 1923
Gazi Mustafa Kemal`in Halk Partisi`ni kurması
29 Ekim 1923
Cumhuriyetin ilanı ve Gazi Mustafa Kemal`in ilk Cumhurbaşkanı seçilmesi
1 Mart 1924
Gazi Mustafa Kemal`in Büyük Millet Meclisi`ni açışı ve Halifeliğin kaldırılması ile öğretimin
birleştirilmesi gereğini konuşmasında belirtmesi
23 Ağustos 1925
Gazi Mustafa Kemal`in Kastamonu`da şapka ve kıyafet devrimini başlatması
3 Ekim 1926
İstanbul`da Sarayburnu’nda Mustafa Kemal`in ilk heykelinin dikilmesi
1 Temmuz 1927 Gazi Mustafa Kemal`in Cumhurbaşkanı sıfatıyla ilk defa İstanbul`a gelmesi
15-20 Ekim 1927
Gazi Mustafa Kemal`in CHP İkinci Kurultayı`nda tarihi büyük nutkunu söylemesi
1 Kasım 1927
Gazi Mustafa Kemal`in ikinci kez Cumhurbaşkanlığına seçilmesi
4 Kasım 1927 Gazi Mustafa Kemal`in Ankara Etnografya Müzesi önünde ve Yenişehir`de
dikilen heykellerinin açılışı
20 Mayıs 1928
Afgan Kralı Amanullah Han`ın Gazi Mustafa Kemal`i Ankara`da ziyareti
9-10 Ağustos 1928
Gazi Mustafa Kemal`in Sarayburnu’nda Türk harfleri hakkındaki nutkunu söylemesi
12 Nisan 1931
Gazi Mustafa Kemal tarafından Türk Tarih Kurumu`nun kurulması
4 Mayıs 1931
Mustafa Kemal`in üçüncü kez Cumhurbaşkanlığına seçilmesi
12 Haziran 1932
Irak Kralı Emir Faysal`ın Ankara`da Mustafa Kemal`i ziyareti

12 Temmuz 1932
Gazi Mustafa Kemal tarafından Türk Dil Kurumu`nun kurulması
4 Ekim 1933
Yugoslavya Kralı Aleksandre`ın Gazi Mustafa Kemal`i İstanbul`da ziyareti
29 Ekim 1933
Gazi Mustafa Kemal`in Cumhuriyet`in onuncu yıldönümü dolayısıyla tarihi nutkunu
söylemesi
16 Haziran 1934
İran Şehinşahı Rıza Pehlevi`nin Gazi Mustafa Kemal`i Ankara`da ziyareti
24 Kasım 1934
Büyük Millet Meclisi`nin Mustafa Kemal`e ATATÜRK soyadını veren yasayı kabul etmesi
1 Mart 1935
Atatürk`ün dördüncü kez Cumhurbaşkanı seçilmesi
4 Eylül 1936
İngiltere Kralı Edward VII`in İstanbul`da Atatürk`ü ziyareti
11 Haziran 1937
Atatürk`ün çiftliklerini devlete ve bir kısım gayrimenkullerini Ankara Belediyesi`ne
bağışlaması
30 Mart 1938
Atatürk`ün hastalığı hakkında Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği’nce ilk kez resmi tebliğ
yayınlanması
19 Haziran 1938
Romanya Kralı Karol II`nin Atatürk`ü İstanbul`da ziyareti
5 Eylül 1938
Atatürk`ün vasiyetnamesini yazması (Açılış: 28 Kasım 1938)
16 Ekim 1938
Atatürk`ün hastalık durumu hakkında günlük resmi tebliğler yayımına başlanması
10 Kasım 1938
Atatürk`ünSADECE BEDENEN aramızdan ayrılması

21 Kasım 1938
Atatürk`ün cenazesinin Etnografya Müzesi`ndeki geçici kabre törenle konulması
10 Kasım 1953
Atatürk`ün nâşının Etnografya Müzesi`ndeki geçici kabrinden Anıtkabir`e nakledilmesi
1981
UNESCO`nun aldığı bir kararla Atatürk`ün doğumunun 100. Yılının bütün dünyada “Atatürk
Yılı” olarak kutlanması